För att dina jaktkamrater ska kunna se din GPS behöver samtliga delta i samma jakt i appen. Visa jakten på kartan och öppna tass-menyn. Kontrollera att reglaget Visa för övriga är påslaget. 


Endast jaktdeltagare med Wehunt Standard och Premium kan se GPS:er under jakt.