När du synkat din klocka med din telefon gör du följande för att börja jaga med din smartwatch: 

1. Slå på Garmin Connect IQ under ditt namn i appens vänstermeny 

2. Starta WeHunt i din Garmin Smartwatch 

3. Starta en jakt i din telefon-app 


Du kan sedan ta del av jaktdeltagares och hundars positioner i din klocka, se inkomna chattmeddelanden och använda dig av kompassen för navigering.