Följande behörigheter finns på skötselområdesnivå:


Superadministratör - En superadministratör har fulla rättigheter och kan göra allt i systemet.


Administratör - En Administratör kan göra det mesta i systemet men inte skapa nya användare med behörigheten "Superadministratör".


Medlem - En medlem är en jägare eller jaktledare som inte ska ha några administrativa behörigheter utöver sitt eget jaktlag.


Följande behörigheter finns på jaktlagsnivå:

Jaktlagsadministratör - Denna kan rapportera in älgobs, ta bort rapporter för övrigt vilt, lägga till medlemmar i jaktlaget samt komplettera rapporter för älg och kron.


Rapportör - Kan rapportera fällt vilt och övrigt vilt.


Jaktledare eller Vice jaktledare - detta är egentligen ingen behörighet i systemet utan en informativ titel.