1. Klicka på Administration i huvudmenyn.

2. Klicka på Kontaktperson i menyraden.

3. Fyll i uppgifterna.

4. Klicka på Spara.