Såhär gör du (instruktionen är anpassad för det inventeringsmaterial som Länsstyrelserna/Älgdata tagit fram i koordinatsystemet SWEREF99, i Region Mitt används Jägareförbundets provytor för spillningsinventering, vänligen kontakta Jägareförbundet i ditt län för att få tillgång till rätt GPX-filer):


1. Öppna kartan «LST Älgspillningsinventering», zooma in och välj geografisk plats:
 https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/
Där kommer det upp ett fönster med en länk till GPX filen. Spara GPX filen i din dator.


2. Logga in på My.wehuntapp.com och klicka på Jaktmarker.

3. Lägg till en jaktmark som du vill att trakterna ska visas på.
(Vi avråder från att importera inventeringsområdet på en befintlig jaktmark)
3. Klicka på Import/Export och importera den GPX-fil du sparat i din dator.
4. Klart! Du kan nu se samtliga trakter inom ditt område via appen.
 
Dela gärna området med dina jaktkamrater så kan alla hjälpa till!