1.    Klicka på önskat datum i kalendern

2.    Välj den jaktmark som aktiviteten ska äga rum på

3.    Sätt en start- och sluttid för aktiviteten

4.    Bjud in eventuella deltagare till aktiviteten