Genom att klicka på din jaktmark i vänstermenyn kommer du till översikten för din jaktmark. På översikten ser du bland annat arealen innanför din markgräns. 


Beräkningen tar inte hänsyn till förbjudna områden på marken eller såtar utanför den blå markgränsen. 

Funktionen använder Google Maps egen formel för beräkning av areal.