1.    Klicka på din jaktmark under Jaktmarker i vänstermenyn

2.    Klicka på Jaktlaget

3.    Klicka på papperskorgen vid den person du önskar ta bort.  

4.    Välj Ta bort


Det är endast administratören på en jaktmark som kan ta bort en medlem. 

Administratören är oftast den som skapat marken, om administratörsrollen behöver flyttas till ett annat konto ber vi dig att kontakta support@wehunt.se