Varför syns inte min WeHunt GPS II under jakt?

Kontrollera att du aktiverat visning av GPS:en under jakt.


1. Välj den jaktmark du jagar på i appens vänstermeny
2. Tryck på tass-menyn ovanför kartan
3. Kontrollera att GPS:en är påslagen på kartan
4. Slå på Visa för övriga om du önskar att andra jaktdeltagare ska kunna se GPS:ens position*


*För att se WeHunt GPS II under jakt krävs WeHunt Standard

S
Sandra is the author of this solution article.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.