Varför uppdateras inte GPS-positionen i realtid?

I jaktläge skickar GPS:en sin position till WeHunts centrala server var 10:e sekund. WeHunt-appen i din telefon hämtar i sin tur alla positioner för jaktkamrater och GPS:er från servern.


Om en hund-GPS finns inom 250 meter från användaren hämtar appen nya positioner från servern var 5:e sekund, men vid längre avstånd hämtar appen nya positioner från servern mer sällan. Om närmsta hund-GPS är mer än 500 meter bort så hämtar appen nya positioner var 10:e sekund, och om närmsta hund-GPS är mer än 750 meter bort så hämtas nya positioner endast var 15:e sekund.


Syftet med detta är att spara batteri i din telefon, eftersom ständig datatrafik drar mycket batteri.

Observera att om GPS:en färdas snabbare än 70 km/h så skickar den endast sin position en gång i minuten för att spara batteri. Under färd i bil kommer det alltså vara en betydande eftersläpning i positionen.


För att GPSen ska kunna skicka sina positioner likt ovan krävs att GPS:en har kontakt med GSM-nät (2G) och GPS-satelliter.

S
Sandra is the author of this solution article.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.