Tass med den färg du valt - GPSen har täckning och visar senaste position på kartan.


Grå tass - GPSen saknar täckning och visar den position som enheten senast hade täckning på.


Hund med utropstecken - När GPSen stått stilla i en diameter om 15 meter under 30 sekunder ändras symbolen till en hund med ett utropstecken för att indikera ståndskall. Funktionen baserar sig dock inte på skall utan indikerar endast att hunden har stannat.