Den berättar vilken medelhastighet hunden haft samt vilken hastighet den för ögonblicket har.