Du behöver WeHunt Premium (Premium ingår i WeHunt GPS-abonnemanget) för att kunna se och dela tredjeparts-GPS:er.

GPS:en behöver också ha sin licens på plats och fungera hos tillverkaren.