Allmänt

Vilka språk finns WeHunt på och hur ändrar jag dem?
WeHunt finns idag på svenska, norska, danska och engelska.  Appen väljer språk efter vilken språkinställning du har i din telefon. Finns inte språket du...
Mån, 11 mar., 2019 at 11:10 F.M.
Hur skapar jag en spillningsinventering?
Såhär gör du (instruktionen är anpassad för det inventeringsmaterial som Länsstyrelserna/Älgdata tagit fram i koordinatsystemet SWEREF99, i Region Mitt anvä...
Mån, 12 apr., 2021 at 9:04 F.M.