Under jakt

Vad betyder informationsrutan som dyker upp när jag trycker på GPS-ikonen?
Den berättar vilken medelhastighet hunden haft samt vilken hastighet den för ögonblicket har.
Ons, 9 sep., 2020 at 2:23 PM
WeHunt GPS II LED-lampor
GPS:ens LED-lampor kan indikera olika saker. Nedan följer en lista över vad dom olika blinkningarna betyder: GRÖN LED En långsam blinkning var 3:e seku...
Ons, 9 sep., 2020 at 2:23 PM