GPS-ikonet viser et utropstegn. Hva betyr det?

Når WeHunt GPS Plus har beveget seg mindre enn 15 meter på 30 sekunder, indikerer ikonet at hunden kan ha stand. 

 

Standindikatoren bytter symbol på GPS-ikonet og legger til et utropstegn. 

 

Standindikatoren tar ikke hensyn til om hunden halser eller ikke.