Varför syns inte hela texten i appen?

Om din telefon är inställd på att visa stor text så påverkar det storleken i Android-baserade versionen av WeHunt. Om texten är angiven att visas som "Mycket stor" kommer texten inte att visas korrekt i WeHunt.