Hur skapar jag en spillningsinventering?

Så här gör du (instruktionen är anpassad för det inventeringsmaterial som Länsstyrelserna/Älgdata tagit fram i koordinatsystemet SWEREF99, i Region Mitt används Jägareförbundets provytor för spillningsinventering, vänligen kontakta Jägareförbundet i ditt län för att få tillgång till rätt GPX-filer):

 

1. Klicka här för att komma till Länsstyrelsens spillningspunkter, zooma in och välj geografisk plats. Spara GPX-filen i din dator.
2. Logga in på app.wehuntapp.com och klicka på Jaktmarker.

3. Skapa en ny jaktmark som du vill att trakterna ska visas på.

(Vi avråder från att importera inventeringsområdet på en befintlig jaktmark)

4. Klicka på Karta.
5. Klicka på pilsymbolen som pekat uppåt på kartan för att ladda upp GPX-filen.

6. Klart!

 

Dela gärna området med dina jaktkamrater så kan alla hjälpa till.