Hur skapar jag ett förbjudet område på webben?

Börja med att logga in på ditt konto på webben app.wehuntapp.com 

 

1. Klicka på Jaktmarker i vänstermenyn och välj jaktmark
2. Klicka på Karta i vänstermenyn
3. Klicka på den blå (+)-knappen nere till vänster på kartan
4. Välj Lägg till Förbjudet område
5. Rita ut såtens yttre gräns på kartan genom att peka och klicka med musen. Börja gärna med att rita upp en ungefärlig gräns, du kan alltid finjustera den senare. När områdets gränser blir sammanhängande sparas det förbjudna området automatiskt
6. Välj Redigera för att ändra namn eller radera om önskat
7. Klicka på Spara