Varför ser inte mina jaktkamrater min GPS?

För att dina jaktkamrater ska kunna se din GPS behöver samtliga delta i samma jakt i appen. Kontrollera att reglaget "Visa i jakt" & "Visa på kartan" under "Mina hundar" är påslaget. 

 

Endast jaktdeltagare med WeHunt Standard  och Premium kan se GPS:er under jakt. Med Standard kan man se WeHunt GPS:er och med Premium kan man se alla GPS:er.