Varför syns inte min GPS under jakt?

Kontrollera senast inkomna position för din GPS. Om senast inkomna position inte är aktuell:

 

1. Kontrollera så att GPS:en blinkar och är påslagen

2. Kontrollera att Visa på kartan är påslaget under "Mina hundar"

3. Kontrollera signalstyrkan från senast inkomna position

 

Signalstyrkan kommer inte att uppdateras om GPS:en inte har kontakt med GSM-nätverk och GPS-satelliter. Informationen baseras på sista gången din GPS skickade in en position.