Varför syns inte min GPS under jakt?

1. Kontrollera att du har ett GPS Max abonnemang

2. Kontrollera så att GPS:en blinkar och är påslagen

3. Kontrollera att Visa på kartan är påslaget under "Mina hundar"