WeHunt GPS II ståndindikator

När en WeHunt GPS II stått stilla i en diameter om 15 meter under 30 sekunder ändras symbolen för att indikera ståndskall. Funktionen baserar sig inte på skall utan indikerar endast att hunden har stannat.