GPS:ens spårlängd

GPS:ens spårlängd kan ställas in i hundpanelen som finns på kartan. Spårlängden kan ställas mellan 10 minuter till 48 h bakåt i tiden. 

För jaktdeltagare som ser din GPS visas 10 minuters spårlängd automatiskt.