Kan jag fokusera kartan på min WeHunt GPS II?

Tryck på symbolen för din GPS på kartan och välj Följ, kartan kommer då att centrera din GPS istället för din egen position. Tryck på GPS:en på nytt och välj Sluta följ för att kartan ska fokusera på din position igen.