Vad betyder informationsrutan som dyker upp när jag trycker på GPS-ikonen?

Den berättar vilken medelhastighet hunden haft samt vilken hastighet den för ögonblicket har.