Hur rapporterar jag som administratör in älgobs?

1.    Klicka på Säsonger i menyraden

2.     Välj aktuell säsong

3.     Klicka på Älgobs längst ner i vänstermenyn

4.     Klicka på aktuellt jaktlag

5.     Klicka på Rapportera dag

6.     Välj datum för observationen genom att klicka på kalendersymbolen till höger

7.     Välj antal jaktdeltagare

8.     Ange hur många timmar det jagades

9.     Kryssa i vad som jagades under dagen

10.   Lägg till observation genom att ange art, typ och antal observationer. (Klicka inte på "Lägg till observation" om inget djur har observerats)

11.   Klicka på Lägg till observation om fler arter ska rapporteras

12.   Lägg till eventuellt fällt vilt i nästa kolumn

13.   Klicka på Spara

 

Läs också: Hur aktiverar jag automatisk vidarerapportering till Viltdata samt Älgdata?