Hur registrerar jag som administratör för skötselområdet ett jaktlag?

1. Klicka på Administration i huvudmenyn.

2. Klicka på Jaktlag i menyraden till vänster.

3. Välj Lägg till jaktlag uppe till höger.

4. Fyll i jaktlagets namn, areal samt eventuell kommentar.

5. Klicka på Lägg till.

 

Så lägger du till medlemmar i ditt skötselområde:

1. Logga in och klicka på Administration.

2. Klicka på Medlemmar i vänstermenyn.

3. Klicka på Lägg till medlem uppe till höger.

4. Fyll i namn, e-post och telefonnummer samt vilken behörighet medlemmen ska ha i skötselområdet.

5. Klicka på Lägg till.