Varför finns det inget vilt i listan för observationer?

Skötselområdets styrelse behöver registrera vilt för inventeringsobs för att denna funktion ska kunna användas.