Hur lägger jag till en jaktlagsmedlem?

1. Klicka på Administration i huvudmenyn

2. Klicka på Medlemmar i menyraden

3. Klicka på Lägg till medlem

4. Fyll i medlemmens för- och efternamn 

5. Fyll i telefonnummer, e-postadress och behörighet

6. Klicka på Lägg till