För hundförare


Om du är en hundförare som har egna GPS:er t.ex. en WeHunt, Tracker eller Ultracom GPS ska du välja ett GPS MAX abonnemang. 

Beroende på hur många GPS:er du vill använda samtidigt, väljer du antingen GPS MAX 1, 2, 3 eller 6. 

Till exempel, om du vill jaga med 2 GPS:er samtidigt, väljer du GPS MAX 2.

Om du vill jaga med 4 GPS:er samtidigt, väljer du GPS MAX 6.