Hvorfor kan min WeHunt GPS II ikke ses under jagten?

Kontrollér, at du har aktiveret visningen af GPS under jagt.

 

1. Vælg det jagtområde, du jager på, i menuen til venstre i appen

2. Tryk på poten over kortet

3. Sørg for, at GPS'en er tændt på kortet

4. Slå Vis for andre til, hvis du ønsker, at andre jagtdeltagere skal kunne se GPS'ens position*

 

*For at få vist WeHunt GPS II under jagt kræves WeHunt Standard