Varför syns inte min WeHunt GPS II under jakt?

Kontrollera att du aktiverat visning av GPS:en under jakt.

 

1. Välj den jaktmark du jagar på i appens vänstermeny
 2. Tryck på tass-menyn ovanför kartan
3. Kontrollera att GPS:en är påslagen på kartan
4. Slå på Visa för övriga om du önskar att andra jaktdeltagare ska kunna se GPS:ens position*

 

*För att se WeHunt GPS II under jakt krävs WeHunt Standard