Hva kan jeg gjøre for å få appen til å bruke mindre batteristrøm?

WeHunt bruker mest batteristrøm når man har appen oppe og ser på den. Hvis du vil spare batteriet, kan du for eksempel slå av telefonen når den ikke er i bruk, redusere lysstyrken på skjermen eller slå av funksjoner som ikke benyttes.

I appens venstremeny kan du under navnet ditt finne muligheten til å slå på Strømsparingsmodus. Funksjonen har blant annet post per automatikk under en påbegynt jakt for å spare batteriet i telefonen.