Hvordan går jeg ut av et jaktområde?

1. Trykk på det aktuelle jaktområdet i appens venstremeny
2. Velg Administrere jaktområde i appens høyremeny
3. Trykk på Rediger og Slett jaktområde nede i menyen

 

Hvis du står som administrator for jaktområdet, vil området i stedet bli slettet. Hvis en annen ønsker å beholde området, må administratorrollen for jaktområdet overføres til et annet medlem. Kontakt support og vi vil hjelpe deg.