Jeg har mange røde streker/spor på kartet. Hvordan fjerner jeg dem?

Hvis (+)-knappen nede til venstre på kartet blinker rødt, betyr det at du registrerer dine egne spor. 

 

Det fjerner du enkelt ved å trykke på (+)-knappen, og deretter trykke på Avslutt innspilling.

Du kan lagre eller slette sporet.