Jag har massa röda streck/spår på kartan. Hur får jag bort dessa?

Blinkar (+)-knappen nere till vänster på kartan i rött så innebär det att du håller på att spela in dina egna spår. 

 

Du tar lätt bort det genom att trycka på (+)-knappen och sedan Avsluta inspelning.

Du kan spara spåret alternativt radera spåret.