GPS-indikator

Slå på GPS-indikatoren i appens høyremeny for å få en pil fra din egen posisjon som viser retning for GPS-en.