GPS-visare

Slå på GPS-visaren i appens högermeny för att få en pil från din egen position som visar riktning för GPS:en.