Vad är vittringsindikatorn och hur fungerar den?

Så här slår du på vittringsindikatorn: 

1. Välj en Jaktmark i appens vänstermeny

2. Slå på Vittringsindikatorn i appens högermeny

 

Vittringsindikatorn visar baserat på väderprognosen i ditt område, det potentiella område du riskerar att lägga vittring över under jakt. Notera att indikatorn är just en indikation och inget definitivt hjälpmedel.