Bark - Komma igång

En illustrerad snabbstartsguide medföljer enheten. Du hittar användbar information om installationen, varningar och teknisk information i snabbstartsguiden som följde med enheten, så läs den noggrant före användning.   


1. Anslut enhetens laddningskabel till en standard 5 volt USB-strömkälla (t.ex. en telefonströmkälla eller en USB-kontakt på en dator).


Anslut laddningshuvudet till laddningsuttaget på sidan av den Bark enheten. Observera att laddningskontakten är magnetisk och går endast på ett sätt.


Laddar enheten:
LED-lampor och vad de betyder

 


2. Tryck på knappen på sidan av enheten för att slå på den. När lampan tänds kan du släppa knappen. Enheten kommer också att vibrera under uppstart.

3. Ta enheten ut minst 25 meter från byggnader.

4. Ladda ner och installera WeHunt-appen från din telefons appbutik (minimikravet är Android 6.0 eller Apple iOS 13)


Logga in med dina inloggningsuppgifter eller skapa ett konto i appen. Appen kommer att be dig lägga till din enhet. Välj Tracker Bark som enhetstyp.


 Appen kommer att be om tillåtelse att använda kameran, sedan kommer appen att be dig läsa QR-koden för Tracker Bark-enheten. Du hittar QR-koden i snabbstartsguiden som följde med enheten eller längst ner på enheten.


Läs QR-koden och följ instruktionerna på skärmen så visas enheten på kartan. 5. Du kan nu börja använda enheten.

6. När du vill stänga av enheten, tryck på knappen på dess sida i 5 sekunder.