Jag har flera GPS-enheter, inklusive en WeHunt GPS, vad ska jag göra med mitt abonnemang?

 


Om du har en WeHunt GPS Plus eller GPS II med ett aktivt WeHunt GPS-abonnemang kan du låta den vara som den är om du vill. Men, om du har mer än 1 GPS-enhet och vill dra nytta av de nya lägre priserna, bör du flytta GPS-enheterna till GPS Max-abonnemangen. 


För att flytta dina nuvarande GPS-enheter till GPS Max, gör följande: 


1. Logga in på WeHunts webbsida och avsluta ditt nuvarande aktiva WeHunt GPS-abonnemang. 


2. Köp GPS Max, antingen på webben eller i mobilappen. Kom ihåg att välja abonnemangsnivån som täcker alla dina GPS-enheter. 

Till exempel: 


a) Om du har 2 GPS-enheter (antingen WeHunt GPS och/eller Tracker GPS), behöver du ett GPS Max 2-abonnemang för att täcka båda dina enheter. 


b) Om du har 3 GPS-enheter (antingen WeHunt GPS och/eller Tracker GPS), behöver du GPS Max 3 för att täcka alla dina tre enheter. 


c) Om du har 4-6 GPS-enheter (antingen WeHunt GPS och/eller Tracker GPS), behöver du GPS Max 6.