Hur fungerar det med hundar och enheter i WeHunt?

I WeHunt finns idag ett nytt sätt att administrera dina hundar och enheter. Det som tidigare var Tassmenyn har idag blivit “Mina enheter” och “Mina hundar”. 


Systemet är utformat på ett flexibelt sätt, du kan med andra ord lägga till både enheter och hundar oberoende av varandra. 

Till exempel: 


Om du har 1 hund och 1 GPS så lägger du bara till dem båda separat. När du slår på din GPS vet appen automatiskt med vilken hund du jagar. 


Om du har lagt till 2 hundar kommer appen att fråga dig vilken hund du använder idag och sedan visa den hunden på kartan. 

Om du lånar ut din hund till en vän som går på jakt delar du bara hunden med honom/henne.