Hvordan slår jeg min GPS Plus til på kortet?

1. Først skal du kontrollere, at din WeHunt GPS Plus er tændt og blinker blåt og grønt.

2. Åbn WeHunt-appen på din telefon. 

3. Start eller tilslut dig til en jagt.

4. Åbn potemenuen, og aktivér Vis på kort.

5. Hvis flere personer skal kunne se din GPS under jagten, skal du aktivere indstillingen Vis for andre.