Hvordan slår jeg på min GPS Plus på kartet?

1. Kontroller først at WeHunt GPS Plus er slått på og blinker blått og grønt

2. Åpne WeHunt-appen på telefonen 

3. Start eller koble til en jakt

4. Åpne potemenyen og slå på Vis på kartet

5. Slå på alternativet Vis for andre hvis du vil at flere personer skal se GPS-en din under jakten