Hvordan stiller jeg inn sporlengden?

For å regulere hvor mye av GPS-sporet ditt som skal vises på kartet. Gjør som følger: 

 

1. Åpne potemenyen 

2. Velg ønsket sporlengde mellom 10 minutter og 48 timer

 

Du kan når som helst forlenge eller forkorte sporlengden. Alle spordata ligger lagret hos oss 48 timer bakover i tid.