Hur ställer jag in spårlängden?

För att reglera hur mycket av din GPS spår du vill se på kartan. Gör följande: 

 

1. Öppna Tass-menyn 

2. Välj önskad spårlängd mellan 10 minuter till 48 timmar

 

Du kan när som helst förlänga eller förkorta spårlängden. All spårdata finns lagrad hos oss 48 timmar bakåt i tiden.