Hur ställer jag in spårlängden?

För att reglera hur mycket av din GPS spår du vill se på kartan. Gör följande: 

 

1. Svep upp Hundpanelen 

2. Tryck på Spår på kartan 

2. Välj önskad spårlängd mellan 10 minuter till 48 timmar

 

Du kan när som helst förlänga eller förkorta spårlängden. All spårdata finns lagrad hos oss 48 timmar bakåt i tiden.