Hur synkar jag mina jakter med telefonens kalender?

För att se kommande jakter i din telefons kalender trycker du på ditt namn i appens vänstermeny och väljer Kalendersynkronisering. WeHunt behöver ditt tillstånd att synka med din kalender.

Om du av misstag svarar nej på vår fråga om att synka med din kalender behöver du slå av och på funktionen för att svara på frågan på nytt.