Varför ser jag inte min GPS Plus på kartan?

WeHunt GPS Plus behöver GSM-täckning och GPS-kontakt för att fungera. 

 

1. Kontrollera din GPS signalstyrka i hundpanel

2. Kontrollera också att du slagit på "Visas på kartan" i hundprofilen

 

Din GPS syns åter på kartan när GSM- och GPS-kontakt är etablerad.