Varför ser jag inte min GPS Plus på kartan?

WeHunt GPS Plus behöver GSM-täckning och GPS-kontakt för att fungera. 

 

1. Kontrollera din GPS signalstyrka från senast inkomna position under tass-menyn

2. Kontrollera också att du slagit på din GPS på kartan. Vänligen notera att enheten behöver slås på på kartan på nytt om du nyss anslutit till en jakt

 

Din GPS finns åter på kartan när GSM- och GPS-kontakt är etablerad.