Hvorfor opdateres GPS-positionen ikke i realtid?

I jagttilstand sender GPS'en sin placering til WeHunts centrale server hvert 10. sekund. WeHunt-appen på din telefon henter derefter alle jagtkammeraters og GPS'ers placeringer fra serveren.

 

Hvis en hunds GPS er inden for 250 meter afstand fra brugeren, henter appen nye positioner fra serveren hvert 5. sekund, men ved længere afstande henter appen nye positioner fra serveren mindre hyppigt. Hvis den nærmeste hunde-GPS er mere end 500 meter væk, henter appen nye placeringer hvert 10. sekund, og hvis nærmeste hunde-GPS er mere end 750 meter væk, hentes nye placeringer kun hvert 15. sekund.

 

Formålet med dette er at spare på telefonens batteristrøm, fordi konstant datatrafik forbruger en masse strøm.

 

Bemærk, at hvis GPS'en bevæger sig hurtigere end 70 km/t., sender den kun sin placering en gang i minuttet for at spare batteristrøm. Under bilkørsel vil placeringsoplysningerne derfor ikke være helt opdateret.

 

For at GPS'en kan sende sine placeringer som beskrevet ovenfor, skal den have forbindelse til GSM-nettet (2G) og GPS-satellitter.