Varför uppdateras inte GPS-positionen i realtid?

I jaktläge skickar GPS:en sin position till WeHunts centrala server var 10:e sekund. WeHunt-appen i din telefon hämtar i sin tur alla positioner för jaktkamrater och GPS:er från servern.

 

Om en hund-GPS finns inom 250 meter från användaren hämtar appen nya positioner från servern var 5:e sekund, men vid längre avstånd hämtar appen nya positioner från servern mer sällan. Om närmsta hund-GPS är mer än 500 meter bort så hämtar appen nya positioner var 10:e sekund, och om närmsta hund-GPS är mer än 750 meter bort så hämtas nya positioner endast var 15:e sekund.

 

Syftet med detta är att spara batteri i din telefon, eftersom ständig datatrafik drar mycket batteri.

Observera att om GPS:en färdas snabbare än 70 km/h så skickar den endast sin position en gång i minuten för att spara batteri. Under färd i bil kommer det alltså vara en betydande eftersläpning i positionen.

 

För att GPSen ska kunna skicka sina positioner likt ovan krävs att GPS:en har kontakt med GSM-nät (2G) och GPS-satelliter.